SIGG tuotteet ovat miellyttäneet asiakkaita aina ajan hengessä ja samalla ne ovat asettaneet uusia standardeja tulevaisuudelle. SIGG pullo on jo aikaa sitten ansainnut muotoilullaan ja toimivuudellaan kulttituotteen aseman. Tämän on vahvistanut myös New Yorkin modernin taiteen museo - the Museum of Modern Art MoMA, jonka pysyväisnäyttelyssä on esillä kaksi SIGG juomapulloa.

SIGG muotoilutiimi kehittää Sveitsissä jatkuvasti uusia tuotteita kiinnittäen huomiota asiakkaiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin ja uusiin trendeihin. Muotoiluprosessi on jakautuu useaan eri vaiheeseen. Prosessi alkaa kokonaisvaltaisella tutkimuksella, jossa haetaan vastauksia erityisesti kahteen kysymykseen: Mitkä ovat asiakkaiden tarpeet? Mitä ominaisuuksia tuotteen pitäisi tarjota täyttääkseen nuo asiakkaan tarpeet?

Kun näihin kysymyksiin on saatu vastaukset, ideointivaihe alkaa. Alustavat hahmotelmat ja luonnokset luovat pohjan seuraavalle vaiheelle eli konseptoinnille. Konseptoinnin tavoitteet määritellään ja niitä tavoitellaan jatkuvan tuotekehittelyn aikana. Prosessissa muodostuu useita erilaisia ratkaisuja, joita kehitetään ja testataan.

Kun päätös tuotteen valmistuksesta on tehty, siirrytään käytännön toteutukseen. Koska SIGG asettaa tuotteilleen erittäin korkeat standardit muotoilun ja laadun suhteen, jokainen malli testataan ennen tuotteen myyntiin laittamista yksityisessä ja riippumattomassa laboratoriossa kaikkien asetusten ja säädösten täyttämiseksi. Tämän takia tuotteen matka ensimmäisestä ideasta ensimmäiseksi myydyksi pulloksi voi kestää jopa 18 kuukautta.